פשיטת רגל ? לא בכל מחיר

מאז שנכנס לתוקפו חוק חדלות הפירעון, רבים אצים לפשוט הרגל, ללא שהקדישו מחשבה מעמיקה על ההשלכות שנוגעות ל'גיבנת' המסוימת שההליך יוצר לחייב ועל כן קיימת חשיבות בקבלת ייעוץ משפטי הוגן ומקצועי מעו"ד המתמחה בתחום פשיטות הרגל וחדלות הפירעון כדי להבין את ההשלכות של צעד כזה.
המסרים הפרסומיים על פיהם על נקל ייפתח החייב דף חדש, וימחקו חובותיו, מציגים תמונה חד ממדית ונכון להעמיד דברים על דיוקם.

מה המשמעות של הליך פשיטת רגל??

כאשר מוגשת בקשה למתן צו לפתיחת הליכים, מצהיר החייב כלפי כולי עלמא כי אין לו כל יכולת לשלם את מלוא חובותיו ומבקש מבית המשפט לתת לו הפטר מכלל החובות בני התביעה, מאחר שסך ההתחייבויות של החייב עולה על סך נכסיו. מתן צו ההפטר מבטל חובות בני תביעה בהליך שנוצרו בתום לב ונועד לסייע לחייב להתחיל בדרך חדשה ללא עיקולים והגבלות.
עם מתן הצו לפתיחת ההליכים מוקפאים ההליכים המתנהלים כנגד החייב (פרט להליכים מנהליים ופליליים) ולא ניתן לנהל כנגד החייב הליך גבייה מחוץ להליך הפש"ר ללא קבלת אישור בית המשפט של פש"ר.

יחד עם זאת, עם מתן הצו לפתיחת ההליכים, מוטלות על החייב מגבלות שונות, שמפורטות בחוק באופן שללא קבלת אישור הממונה לכך, לא ניתן לצאת מן הארץ, לעשות שימוש בשיקים הגבלת שימוש בכרטיס אשראי עם חיוב עתידי (קרדיט), הגבלות בנוגע להקמת תאגיד חדש, מגבלות לגבי הפעלת עסק קיים וכד'. כל אלה מקשים על ההתנהלות השוטפת. בנוסף, במצב בו נותר חוב בחשבון הבנק, החייב אינו יכול להמשיך ולנהל החשבון או לנהל חשבון משותף עם בת זוג, אלא עליו לפתוח חשבון חדש שיתנהל על שמו ביתרות זכות בלבד.

כמו כן, החייב נדרש 'לבדיקה בציציות' של נכסיו, על ידי התייצבות לבירור בפני בעל התפקיד והמצאת מסמכים. יצוין כי נכסיו של החייב המוקנים לקופת פשיטת הרגל ימומשו או ייפדו באמצעות תשלום השווי שלהם בכפוף להגנות שמקנה החוק. עיקרון זה רלוונטי אף על דירת המגורים של החייב, אשר ניתנת למימוש (באישור בית המשפט ובכפוף לתנאים שונים), בכפוף לזכות של החייב לקבל דיור חלופי בסכום הנקבע על ידי בית המשפט ולפי אמות המידה הקבועות בחוק ( כעקרון 4 שנים אך בית המשפט רשאי לקצר או להאריך את התקופה סעיף 229 לחוק.

חשוב לציין כי צו ההפטר אינו חל על כלל החובות לדוגמא במקרה של חובות שנצברו בשל אי תשלום מזונות, חובות שנוצרו בשל קנסות פליליים שהושתו על החייב- חובות שנוצרו בדרך של מרמה וכו'.

מעבר לאמור, הליך פשיטת הרגל עשוי לפגוע בדירוג נתוני האשראי של חייב המצוי בהליך פשיטת רגל. זאת ועוד, עם כניסתו להליך נדרש היחיד להתאים את הוצאותיו והכנסותיו לחייב המצוי בהליך פשיטת רגל.

לסיכומם של דברים, לצד היתרונות הבלתי מבוטלים והייחודיים שצומחים מהליך פשיטת רגל (הקפאת ההליכים ומתן הפטר המורה על מחיקת חובות בהתאם לדין), שלא ניתן לקבל בשום חקיקה אחרת ולכם מכונה הליך זה כחסד של המחוקק, יש לו גם חסרונות אותם יש לקחת בחשבון במהלך בחינת האפשרות לפשוט את הרגל ויש לקבל החלטה מושכלת.
לא אחת, יכול החייב לנסות ולהגיע להסדרים פרטניים עם הנושים השונים, באופן שעשוי להביא לו תועלת רבה יותר מהליך פשיטת רגל ולייתר את הצורך בניהול הליך במשך שנים.

לכן ההמלצה הינה לפנות לעורך דין המתמחה בתחום פשיטות הרגל/חדלות הפירעון על מנת שיעניק לכם את הכלים המקצועיים העומדים לרשותו ויסייע לכם לקבל החלטה מושכלת בהתאם לאינטרס שלכם.

*אין בתוכן דלעיל משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי; כמו כן התוכן דלעיל אינו מתיימר להיות מדויק ו'/או מקיף ו/או עדכני, והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד.
מאמר זה מוגן בהתאם לדיני הקניין הרוחני וזכויות יוצרים. המאמר מובא כשירות לציבור ואין לראות בו תחליף לייעוץ משפטי פרטני