לשון הרע

משרדנו מתמחה מזה כ- 28 שנה בניהול הליכים משפטיים בתחום לשון הרע ובגין פגיעה של הזכות לשם טוב, מכוח חוק איסור לשון הרע ובמסגרת זו מייצג תובעים ונתבעים בכל הערכאות.
עורך דין עופר שפירא עשה את התמחותו במשרד מוביל בתחום לשון הרע, הגנה על פרטיות ואיסורי פרסום.
עורך דין עופר שפירא שימש כעוזר הוראה והרצה באוניברסיטת בר אילן לתלמידים לתואר שני בתחום של לשון הרע.
עורך דין עופר שפירא ייצג שורה ארוכה של לקוחות עסקיים ופרטיים מהמגזר הציבורי והפרטי, תובעים ונתבעים כאחד בתחום הוצאת לשון הרע.
משרדינו קבע תקדים חשוב ועל פיו בעל יכול לתבוע את אשתו בתביעת לשון הרע בגין פרסומי לשון הרע בהליכי גירושין בניהם ובמסגרת כך ונקבע שעליה לשלם עשרות אלפי ₪ כפיצויים.
משרדינו מטפל גם בתביעות לשון הרע בגין לשון הרע באינטרנט.

מה נחשב כלשון הרע

מדובר על תחום מורכב וסבוך. על מנת לפשט את הדברים, ניתן להגדיר לשון הרע (המכונה גם "הוצאת דיבה") ככל סוג של תוכן או מסר שעלול לפגוע בכבודו או בשמו הטוב של אחר: אדם או תאגיד (חברה, עמותה וכו'). נציין כי הוצאת לשון הרע אינה יכולה להיעשות בין הפוגע לבין הנפגע בלבד, אלא חייבת היא להגיע לפחות לאדם נוסף שאיננו הנפגע. כך למשל, אם פלוני הטיח באלמוני כי הוא "נוכל" במסגרת דו-שיח המתנהל ביניהם ואין מלבדם אדם נוסף השומע את האמירות, לא ייחשב הדבר משום הוצאת לשון הרע ולא תקום לנפגע עילת תביעה, אף אם יוכיח כי אין הוא נוכל. הלכה, למעשה, החוק אינו מתייחס באופן קונקרטי לביטוי כזה או אחר, אלא משאיר את שיקול הדעת לבית המשפט שבוחן זאת על סמך מבחן אובייקטיבי. כלומר מה היה אדם רגיל מייחס לאותו פרסום, והאם אותו פרסום היה מתפרש בהבנתו של אדם סביר כהוצאת דיבה.

מבחינה מעשית, על מנת שיהיה ניתן להגיש תביעה בגין עוולת לשון הרע צריך שיתקיימו מספר תנאים:
תנאי ראשון: המחוקק הישראלי הקדיש לעבירה זו חוק ייעודי, שמגדיר את לשון הרע כפרסום שעלול לגרור את אחת מהתוצאות הבאות:

  • להשפיל אדם בעיני אחרים או לעשות אותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג.
  • לבזות אדם בשל מעשיו, התנהגותו או תכונות המיוחסות לו.
  • לפגוע במשרתו, בעסקו, במשלח ידו או במקצועו של אדם.
  • לבזות אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, גילו, מינו, נטייתו המינית או מוגבלותו.


תנאי שני: הדבר השני שנדרש הוא כמובן פרסום. סעיף 2 לחוק איסור לשון הרע קובע כי פרסום יכול להיות בכל צורה- בעל-פה, בכתב, בציור ואפילו בתנועה או בצליל.
תנאי שלישי: כאמור, אין די בעצם אמירה פוגענית, אלא יש להוכיח כי פרסום לשון הרע הגיע לאדם אחד או יותר זולת הנפגע.
תנאי רביעי: יש לוודא כי אין מדובר על פרסום מותר. חוק איסור לשון הרע כולל רשימה של פרסומים שמותר לפרסמם ולא ניתן לנקוט בגינם הליכים משפטיים, גם אם הם כוללים לשון הרע. בין היתר, מדובר על פרסומים של בעלי תפקידים רשמיים ורשויות ציבוריות, כגון: חברי כנסת, שרים, צדדים בהליך משפטי, מבקר המדינה וכו'.

סכום הפיצוי בגין לשון הרע ללא הוכחת נזק

לשון החוק קובעת כי ניתן לקבל פיצוי בסכום של עד 70,000 שקלים בגין כל פרסום המהווה לשון הרע, מבלי שנדרש להוכיח כי נגרם נזק בפועל כתוצאה מהפרסום. לצד זאת, ניתן לקבל פיצוי בסכום של עד 140,000 שקלים בגין כל פרסום המהווה לשון הרע, אם התובע יוכיח כי הפרסום נעשה בכוונה לפגוע. כמו כן, מעבר לחיוב הנתבע בפיצוי, רשאי בית המשפט להורות, בין השאר, על הסרת הפרסום, החרמתו ועל פרסום הכחשה או הודעה מתקנת.

סכום הפיצוי בגין לשון הרע במקרה בו ניתן להוכיח את הנזק

במקרה של פגיעה בשם הטוב שהסבה נזקים בפועל, בין אם עוגמת נפש קשה שניתן להוכיח, ובין אם נזקים ממוניים כדוגמת אבדן השתכרות – ניתן לתבוע את סך הנזקים הריאלי. לפיכך, הגם שקיימת נטייה לטעות, סכום הפיצוי בגין לשון הרע אינו מוגבל.

לשון הרע עשויה להוות גם עבירה פלילית

חוק איסור לשון הרע קובע כי הוצאת לשון הרע או הוצאת דיבה היא עוולה אזרחית ובאותה נשימה גם עבירה פלילית. בהתאם לכך, קיימת אפשרות לאדם פרטי לפתוח בהליך פלילי באמצעות הגשת קובלנה פלילית כנגד אדם אחר. מאותו רגע ואילך הקובל מנהל כנגד הנקבל הליך פלילי לכל דבר ועניין. בתוך כך הרשעת אדם בביצוע העבירה הפלילית של הוצאת דיבה (היינו הוצאת לשון הרע), עלולה לגרור עימה מאסר בפועל. מדובר אפוא בשלילה חמורה של החירות ולכן, כדי להביא לאיזון, המחוקק דרש דרישה חמורה יותר בתנאי הסעיף. הדרישה החמורה מקפלת בתוכה את ההנחה כי נפגע מדבר לשון הרע נדרש להוכיח כי המפרסם פעל בכוונה לפגוע, וכי הפרסום הגיע לשני אנשים (ולא רק לאחד כמו בהגדרת העוולה האזרחית של לשון הרע).

ייצוג נושים  

נאמן בהליכי חדלות פירעון

ייצוג חייבים  

לשון הרע