שקועים בחובות מעל הצוואר ולא יוצאים מזה? כדאי שתכירו את "הליך חדלות הפירעון ושיקום כלכלי"

חוק חדלות פירעון שנכנס לתוקפו בחודש ספטמבר 2019 הביא עמו בשורה חשובה עבור ציבור החייבים בישראל.

מטרת החוק הינה לשקם קודם כול את החייב ולאפשר לו לפתוח דף חדש בחייו ולשלבו בחיים הכלכליים כמו גם לייעל ולקצר את ההליכים, לתחום אותם בזמן, ליצור וודאות- הן לחייב והן לנושים, תוך איזון בין אינטרסים החייב לבין אינטרס הנושים. לפי החוק החדש, מיקום ניהול ההליכים נקבע לפי סכום גובה החובות וקיימת הבחנה בין חובות גבוהים מ-153,152.17 ₪ (נכון לשנת 2022) שיתנהלו בבית המשפט השלום וחובות בסכום נמוך מזה שיתנהל בלשכת ההוצל"פ.

בחקיקת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי החדש, מסתמן שינוי מהותי גם באופן בו מדינת ישראל תופסת ומטפלת באנשים ובחברות שנקלעו לחובות, ביחס לפקודת פשיטת רגל שבה הדגש הושם על החלת סנקציות על חייבים לשם הרתעה וענישה, ופחות על שיקום חייבים לעומת החוק החדש ששם דגש בראש ובראשונה על שיקומו של החייב.

הליכי חדלות הפירעון כיום, תחומים בעיקרון לפרק זמן של עד כ- ארבע שנים (36 חודשים ממועד מתן הצו לשיקום כלכלי) למעט התקיימות תנאים חריגים (ראה כמפורט בסעיף 163 לחוק) המצדיקים הארכת התקופה שבמסגרתן נדרש החייב לתשלום החלק היחסי מחובותיו כלפי נושיו, באמצעות הכנסותיו השוטפות ונכסיו המוקנים לקופת הנשייה, ובסופן מקבל החייב הפטר מתשלום יתרת החוב.. הוראות החוק ברפורמת חדלות פירעון באות אם כן, לשרת הן את הנושים – בכך שהן מייעלות את הליך השבת החובות ומקצרות אותו, והן את החייב, שבמקום אות קלון כלכלי, זוכה לקבלת פתח יציאה מהמצב אליו הוא נקלע, מההגבלות ומהעיקולים וזוכה לפתוח דף חדש בחייו.

החוק החדש מסדיר את הליך חדלות הפירעון וקובע באופן ברור את השלבים שצריך לעבור החייב בדרך להתחלה כלכלית חדשה. לאחר שהחייב הגיש לממונה בקשה למתן צו לפתיחת הליכים, ובמידה שהממונה נותן צו לפתיחת הליכים, וממנה נאמן, קובע בית המשפט המוסמך דיון בבקשה למתן צו שיקום כלכלי והפטר מותנה. התקופה ממתן צו לפתיחת ההליכים ועד לדיון בבית המשפט נקראת "תקופת הביניים".

על היחיד יהיה לעמוד בדרישות שונות אשר יוטלו עליו במהלך ההליך, כמו גם בהגבלות שונות שיצרו את צעדיו. בתקופת הביניים יהיה על היחיד לעמוד בצו תשלומים חודשי אשר יקבע על ידי הממונה, על סמך הכנסותיו של היחיד. בתום תקופת הביניים יתקיים דיון בבית המשפט, בשאלת השיקום הכלכלי. במידה והחייב אכן שיתף פעולה ופעל בתום לב לאורך כל ההליך, ועמד בצו התשלומים, לרוב יקבע ליחיד צו לשיקום כלכלי על בסיס פוטנציאל ההשתכרות של היחיד ונכסיו לתקופה של 36 חודשים נוספים למעט במקרים הנמנים על סעיף 163 לחוק המצדיקים הארכת התקופה.

אין בתוכן דלעיל משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי; כמו כן התוכן דלעיל אינו מתיימר להיות מדויק ו'/או מקיף ו/או עדכני, והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד.
מאמר זה מוגן בהתאם לדיני הקניין הרוחני וזכויות יוצרים. המאמר מובא כשירות לציבור ואין לראות בו תחליף לייעוץ משפטי פרטני